خلاصه کتاب ۳۳ استراتژی جنگ

۳۳ استراتژی جنگ نوشته روبرت گرین یک راهنما برای استراتژی ، زندگی روزانه ، کسب و کار و البته جنگ می باشد. در این کتاب به گستره ای از شرایط که افراد مختلف از جمله ناپلئون بناپارت ، لورنس عربستان و … با آنها روبه رو شده اند، پرداخت شده است.
کتاب به پنج بخش تقسیم گردیده است:
 • خودهدایتی در جنگ
 • جنگ سازمانی یا تیمی
 • جنگ دفاعی
 • جنگ تهاجمی
 • جنگ غیر متعارف
دکتر مهدی جباریان:
قدرت بدون معنویت و شخصیت تبدیل به فاجعه برای بشریت می شود. امید که هیچ جایی قدرتی بدون شخصیت ایجاد نگردد.

خود هدایتی در جنگ

اعلان جنگ بر علیه دشمنان : استراتژی قطبی سازی.

برای جنگ باید دشمنان و رقبای خود را مشخص کرده باشید. در اینجا باید دشمنان داخلی و خارجی مشخص شده باشند. در اینجا باید دلایل جنگیدن طرف مقابل هم کاملا تعریف گردد.
 • رقبا را مشخص نمایید.
 • اگر شک دارید طرف مقابل را بیازمایید.
 • داشتن مخالف حاکی از اهمیت شماست ، تمرکز خود را حفظ کنید.

مثل آخرین نبرد نجنگید.

تاکتیک ها را تازه نگه دارید و همیشه در حال توسعه آنها باشید. آخرین پیروزی می تواند بزرگترین مانع برای موفقیت باشد.
 • آخرین جنگ را فراموش کنید.
 • اصول و عقاید را دوباره بیازمایید.
 • برداشت های از پیش تعیی شده را رها کنید.
 • به دنبال اختراع طرح های جدید باشید.
 • با زمان حال انطباق پیدا کنید.
 • برخلاف آنچه قبلا انجام داده اید عمل کنید.

حضور ذهن خود را حفظ کنید : موازنه کردن

خود را از غبار جنگ و رقابت جدا کنید. خنثی کردن شک ، ترس ، باعث افزایش اعتماد و اراده میگردد. نهایتا این آماده سازی و جذب همه جزییات به شما اجازه می دهد که تصویر کامل را ببینید.
آماده بودن شرط اساسی است. اما اجازه دهید دیگران فکر کنند شما نابغه هستید.
 • از افرادی که عمق استراتژیک کمتری دارند یا نادان هستند ناراحت نشوید. از آنها در مسیر اهدافتان استفاده کنید.
 • درگیری را جستجو کنید و از آن پنهان نشوید.
 • حضور ذهن را حفظ کنید. اجازه ندهید توسط خودتان یا دیگران مرعوب شوید.
 • نترسید، بر چیزی که در آن مطمئن هستید اعتماد کنید.
 • واکنش و تصمیمات سریع ایجاد کنید.
 • به خودتان اعتماد کنید ، اعتماد به دیگران را به حداقل برسانید.

ایجاد حس فوریت و ناامیدی : زمین مرگ

ایجاد حس مرگ و زندگی به شما یاد می دهد که راهی جز پیروزی ندارید. استراتژی جنگی با خراب کردن پلهای پشت سر.
 • رویکرد تنها یک شانس
 • منتظر آماده شدن نشوید ، زودتر اقدام کنید.
 • به دنبال آرامش نباشید.
 • طوری رفتار کنید که انگار کل جهان در برابر شماست.

جنگ سازمانی

در تله گروه اندیشی نیافتید.
اگر زیادی قدرت طلب باشید ، افراد از شما خشمگین می شوند و اگر بیش از حد شل باشید آنها منافع خودشان را در نظر می گیرند. زنجیره چشم انداز باید تنها از شما و تنها شما بیرون بیاید. اما کاری کنید که گروه احساس درگیر بودن در تصمیم گیری بکند. ایده های آنها را بگیرید ، و به آن فکر کنید. قبل از بیان ایده خودتان جوانب امر را به خوبی بررسی کرده باشید.
 • یک زنجیره فرمان خلق کنید.
 • به دنبال افرادی باشید که خلا دانشی شما را پر کنند، به آنها اعتماد کنید ، اما بنده آنها نشوید.
 • رهبری تقسیم شده خطرناک است.
 • از گرفتن سریع اطلاعات اطمینان پیدا کنید.
 • درباره تمایلات سیاسی و جناجی موجود در گروه محتاط باشید.

نیروهای خود را بخش بندی کنید : استراتژی جنگی آشوب کنترل شده.

واحدهای کوچکتر چابکتر و زبر دست تر هستند. خود را در موقعیت قدرت نگه دارید.
 • دستورات باید با روح نه با لغت ها بیان شوند.
 • خصومت را در گروهها ایجاد کنید تا فلسفه ای یکسان با شما را پیگیری کنند.
حتما بخوانید: خلاصه کتاب ۴۸ قانون قدرت

جنگ خود را به یک نهضت تبدیل کنید: استراتژی اخلاقی.

یک جو ایجاد کنید که افراد در حال جریان بر سر چیزی مهم هستند. یک دلیل یا نیاز. به نیروهای خود احترام بگذارید.
هنر مدیریت :
 • یک رهبر باشید.
 • تیم را مجهز کنید.
 • با مثال رهبری کنید.
 • روی انرژی تیم تمرکز کنید ، از بطالت بپرهیزید.
 • احساسات را با دلیل تغذیه کنید.
 • تنبیه کنید و پاداش دهید ، اما به تیم اجازه ابراز وجود بدهید.
 • تاریخ تیمی بسازید و از آن برای متصل کردن افراد استفاده کنید.
 • نارضایتی را حذف کنید.

استراتژی جنگ دفاعی

جنگ ها را انتخاب کنید : استراتژی جنگ اقتصادی کامل.

مقتصدانه بجنگید، دارایی های خود را حفظ کنید. نقاط قوت خود را بشناسید و بر اساس آنها بازی کنید. جنگ شامل تضعیف دیگر طرفها هم می شود. چه از نظر مالی ، چه روانی و چه نظامی.
 • دارایی های خود را اهرم کنید. با چیزی که دارید کار کنید.
 • به تکنولوژی و تجهیزات تکیه نکنید ، به دانش تکیه کنید.
 • بین تجهیزات و نتایج تعادل برقرار کنید.
 • زمانی که منابع و تجهیزات دشمن را ندارید از فریب استفاده کنید.
 • فقط به خاطر افتخار ادامه ندهید. قبل از اینکه شرایط بدتر شود متوقف شوید.
 • محدودیت های خود را بدانید.

به میزتان باز گردید. استراتژی جنگی ضد حمله

اول بودن باعث می شود که رقیب متوجه استراتژی شما بشود. صبر کنید. آنها تحریک کنید تا زودتر حرکت کنند. استراتژی آنها را تحلیل کنید و بر اساس نقاط ضعفی که نشان داده اند ، حرکت کنید.
 • تاریخ نشان داده است که بیشتر مدافعان برنده جنگ ها شده اند.
 • از عصبانیت مهاجم علیه خودشان استفاده کنید.
 • احساسات خود را حذف کنید.
 • تلاش کنید که رقیب را با خشم خود به کارزار بکشانید.
 • آرامشتان را حفظ کنید. خشم و ناامیدی رقیب را برانگیزانید.
 • رقیب را برای حمله فریب دهید.
یک حضور تهدید آمیز خلق کنید : استراتژی جنگی بازدارندگی
کاری کنیدآنها فکر کنند که شکست خواهند خورد. مردم به دنبال پیروزی آسان هستند و اگر فکر کنند شکست می خورند حمله نخواهند کرد.
ارعاب بازدارنده :
 • بلوف های خردمندانه و مانورهای قدرتمندانه.
 • یک تهدید باشید ، حرکت های ناگهانی انجام دهید ، مهاجمانه عمل کنید.
 • غیر عقلایی عمل کنید. پیش بینی ناپذیر باشید. دیواره وار عمل نمایید.
 • پارانویای رقیب را با برجسته کردن توانمندی هایتان که آنها می ترسند تغذیه کنید.
 • یک شهرت بد و نامطبوع و غیر قابل مذاکره ایجاد کنید.

مبادله فضا با زمان : استراتژی جنگی عدم تعامل

عقب کشیدن باعث مصرف منابع و متفرق شدن نیروهای دشمن می گردد و به نیروهای شما اجازه تمرکز می دهد. نجنگیدن ، زمانی که آنها می دانند شما می توانید ، رقیب شما را خشمگین می کند و شانس حرکت غیر عقلایی آنها را افزایش می دهد.
 

استراتژی جنگ تهاجمی

نزاع ها را ببازید اما جنگ اصلی را ببرید.

استراتژی بنیادی داشته باشید. هدف بردن جنگ نهایی و اصلی است. یک طرح بزرگتر داشته باشید.
 • به پشت سر چیزی که به نظر می رسد تهدید است نگاه کنید. منبع را پیدا کرده و حمله کنید.
 • به ماورای افق مدنظر رقیب نگاه کنید.
 • به شکل غیرقابل پیگیری عمل کنید.نگذارید استراتژی جنگی شما هویدا شود.
 • یک هدف داشته باشید. که در آینده به دست آید.

دشمن خود را بشناسید.

استراتژی جنگ هوشمندانه. حرکات دشمن را شناسایی کنید و اجازه ندهید که انگیزه های شما را بدانند. نحوه فکر کردن آنها را بفهمید.
 • درباره رقیب دانش به دست بیاورید.
 • یاد بگیرید افراد را بخوانید. آنها را یاد بگیرید.
 • مشاهدات خود را مخفی کنید.
 • به دنبال کیفیت اطلاعات باشید. نه کمیت.
 • درباره جاسوسهای داخلی هوشیار بوده و آنها را خلع سلاح کنید.
 • خودتان را در ذهنشان غوطه ور کنید.
 

مقاومت را با سرعت و ناگهانی بودن در هم بشکنید.

استراتژی جنگی بلیتزکریگ. یک شروع آرام متدیک با یک حمله به خوبی برنامه ریزی شده ، سریع و مطمئن حرکت کنید.
 • واحدهای کوچک تحرک بیشتری دارند.
 • باید هماهنگی در سطح بالایی باشد.
 • دستورات سریع درطی خطوط فرمان سبک
پویایی را کنترل کنید: استراتژی های اجبار آور
درکنترل باشید. مدعی باشید. حریف را به خاک خودتان بکشانید.
هنر کنترل غایی :
 • اولین حرکت را انجام دهید.
 • در قلمروی خودتان ، آنجایی که راحت هستید بجنگید.
 • به دنبال نقطه ضعف رقیب باشید ، و کاری کنید در آن وادی بجنگد.
 • حریف را فریب دهید و کاری کنید که فکر کنند تحت کنترل هستند.

به جایی که درد دارد ضربه بزنید : مرکز استراتژی جاذبه

به نقطه مرکزی حمله کنید. مرکز فرمان ، خطوط تامین منابع ، سیستم اعتقادی….

شکست دادن رقیب در جزییات : استراتژی جنگی تقسیم کردن و غلبه.

به قسمت های مختلف نگاه کنید و آنها را بررسی کنید. به دنبال نحوه کنترل واحدها باشید ، اختلاف ایجاد کنید و آنرا اهرم کنید.
 • رومیان مراکز قدرت در سرزمینهایی که فتح می کردند را جدا می کردند تا هیچ منطقه ای توان حمله نیابد.
 • جدا کردن گروهها از یکدیگر باعث سهولت غلبه کردن بر آنها می شود.
 • به طور تاریخی افراد در زمان دفاع به یکدیگر تکیه می کنند. این راحتی را از آنها بگیرید.
 • به قسمت های مختلف حملات جانبی داشته باشید.
 

جناحهای ضعیف دشمن را بشناسید و به آنها حمله کنید: استراتژی جنگی تراشکاری

یک حمله از روبه رو انجام دهید تا حریف نیروهایش را بازکند. سپس به جناحین آن حمله کنید.
 • غیر مستفیم بودن یکی از کلیدهای جنگهای تجاری امروز است.
 • از جذابیت و چاپلوسی برای بازکردن گارد حریف استفاده کنید.
 • ویژگی های بد رقیبتان را نشان دهید.
محاصره کردن رقیب : استراتژی جنگی نابودی
حفظ فشار ادامه دار روی رقیب برای شکستن مقاومت و قدرت آنها.
 • روانشناسی دربرگیری بسیار قدرتمند است. جان دی راکفلر از این تاکتیک با احاطه کردن رقبا به وسیله خرید زمین و زیرساختهای مورد نیازشان برای رقابت استفاده می کرد.
 • از چیزی که به وفور دارید استفاده نمایید.
 • یک حس محاصره شدن در رقبا ایجاد کنید

تضیعیف با مانور دادن

آماده کردن برای سربریدن. ادامه حرکات محاسبه شده برای به دست گیری موقعیت و خسته کردن حریف.
مانور جنگی :
 • ایجاد برنامه های انعطاف پذیر با گزینه های متعدد.
 • اجبار حریف به حفظ موقعیت دفاعی برای مدت طولانی
 • ایجاد برنامه هایی که به شما فضا برای مانور می دهد.
 • ایجاد برنامه با قدری عدم عقلانیت برای گمراه کردن رقیب.

مذاکره در حال پیشروی

استراتژی جنگی دیپلماتیک. در زمان مذاکره برای حل و فصل یا رسیدن به یک توافق ، نباید فشار برای پیشروی را کم کنید. این کار باعث امتیاز بیشتر مذاکره برای شما و جلوگیری از بازیابی نیروها توسط رقیب می شود.
 • دلپذیر باشید. اما روی هدف پیشروی تمرکز کنید.
 • مذاکره به رقیب فرصت بازسازی نیروها را می دهد.
 • فشار را حفظ کنید و پیشروی نمایید تا به رقیبتان دلیلی برای توافق بدهید.
 • اگر کم بخواهید ، فقط کمی به دست میاورید.

نحوه به پایان رساندن کارها را یاد بگیرید : استراتژی خروج

یاد بگیرید که کی باید شکست بخورید و هزینه ها را کم کنید. یاد بگیرید که کی باید ببرید و نتایج مثبتتان را بگیرید و جنگ را پایان دهید.
 • رویا پردازان هیچ وقت تمام می کنند. پایان آنها اغلب ضعیف است.
 • خاتمه به رضایت طرفین نیاز دارد.
 • تحقیر طرف بازنده تنها باعث دشمنی می شود.
 • نتیجه گیری در خستگی و فرسودگی مطلوب نیست. زیرا انرژی کافی برای جمع بندی وجود ندارد.
 • منعقد کردن یک نتیجه محقق مهمتر از بردن در جنگ است.
 

استراتژی جنگ نامنظم – کثیف

ترکیب واقعیت و داستان : استراتژی سوء ادراک
فریب یک هنر باستانی می باشد و افراد را از مسیر شما پرت می کند. اطلاعات غلط و دامها می توانند منابع رقیب شما را مصرف کنند.
 • کاری کنید که قوی ضعیف به نظر برسد.
 • حریف را با اطلاعات غلط تغذیه کنید.
 • کاری کنید که یک نوک قوی ضعیف به نظر برسد و از طرف دیگر حمله کنید.
 • یک الگو با نیت تغییر دادن ایجاد کنید تا باعث غافلگیری شوید.
 • واقعیت را غلط جلوه دهید و غلط را واقعی جلوه دهید تا ابهام کامل خلق کنید.
 • یک استتار کامل و پر ابهام ایجاد نمایید.
نگاه به حداقل انتظارات : استراتژی جنگی معمولی – فوق العاده
غیرمنتظره عمل کنید. اگر همیشه رادیکل هستید ، آرام باشید. اگه همیشه آرام هستید رادیکال باشید.
جنگ نامنظم :
 • از تاکتیک هایی استفاده کنید که حریفتان به آنها آگاهی ندارد.
 • تاکتیک های معمول را با موارد غیر معمول ترکیب کنید.
 • دیوانه وار اما محاسبه شده عمل کنید.
 • به فکر کردن به چیزهای جدید ادامه دهید.

زمین های اخلاقی را اشغال کنید : استراتژی صالحین.

هدف خود را به یک هدف اخلاقی تبدیل کنید. مظلوم نمایی کنید.
 • ریاکاری رقیب را هویدا کنید.
 • یک واکنش غیراخلاقی به خوشنامی شما لطمه می زند.
 • عملکردتان را بر اساس اخلاقیات تعدیل کنید.
 • خودتان را در جبهه خوبی و دشمن را در جبهه بدی قرار دهید.
 • حریفتان را مجبور کنید تا جنگ واقعی را شروع کند.
 • جنگ های منافع شخصی کوتاه و تعریف شده هستند.
 • جنگ در زمین اخلاقیات طولانی و ادامه دار است، که شامل تلاش برای نابودی ریشه های غیر اخلاقی می شود.
انکار اهداف آنها : استراتژی جنگی باطل
هر هدفی که در مورد رقبا دارید را حذف کنید. یک خط جلو ایجاد نکنید یا اهداف را گسترده کنید. بی هدفی باعث به هم ریخت حریف می شود.
 • دسته های گوریلی راحتتر می توانند مانورها را مخفی کنند.
 • دسته های بزرگ در برابر حملات پارتیزانی آسیب پذیر هستند.
 • جنگ پارتیزانی یا گوریلی به شدت روانی است.
 • دشمن را از پا در بیاورید.
 • با استفاده از تکنیک های گوریلی رقیب را مجبور به حمله کنید.
پیگیری منافع خود به طوری که انگار منافع دیگران را پیگیری می کنید. : استراتژی جنگی اتحاد
ایجاد اتحادهای موقت برای پاسخ به نیازهای حال حاضر ، آینده کسب و کار را مخفی کنید. اتحاد های رقبا را تخریب کنید تا آنها را تضعیف نمایید.
 • کسانی را که نیازهای شما را برآورده می کنند پیدا کنید.
 • به اتحادهای دیگری آسیب بزنید.
 • به کسی که به او نیاز دارید کمک کنید تا برای وی بدهی ایجاد کرده باشید.
 • ما به اتحاد ها نیازمندیم.
 • ایجاد یک مرکز خودمختار ، راهکار واسطه گری 
انقدر طناب در اختیار دشمن قرار بدهید تا خودش را بتواند دار بزند.
در این استراتژی جنگی به رقبا فضا بدهید تا اشتباه کنند. نیت خود را از این کار پنهان نگه دارید. نقاط ضعف حریف را تحریک کنید.
 

گزشهای کوچک به عنوان استراتژی جنگی

مانند یک گله زنبور عمل کنید ، زمانی آنها می فهمند چه شده که دیگر دیر است.
 • مردم مواجه را دوست ندارند پس قسمتهای کوچک برایشان راحتتر است.
 • کنترل را به دست بگیرید.
 • در زمانی که حریف اشتباه کرد و یا در مشکل غرق شده است عمل کنید.
 • صبور باشید. زمان متحد شماست.

نفوذ در مغزها – استراتژی جنگی ارتباطی

بالغات مغز رقیب را بجوید. کاری کنید آنان درگیر کلام شما بشوند.
 • با عمل و حرف توامان ارتباط برقرار نمایید.
 • سکوت می تواند بیشتر از کلام حرف بزند.
 •  
  شوک باعث ایجاد ارتباط زنده می شود.
 •  
  ارتباطات باید بر تغییر تمرکز کند.
 • به عمق افراد نفوذ کنید.

از درون نابود کنید.

کمپ رقیب را از درون متلاشی کنید. در این صورت دیگر نیازی به حمله نخواهد بود.
 • به دیوار ها حمله نکنید. نقاط ضعف درونی را بیابید.
 • روان نیروهای دشمن را تخریب کنید.
 • با دشمن دوستانه رفتار کنید تا خام شما شود.
 • نارضایتی را در بین دشمن ترویج کنید.
 • صبور باشید و گامهای کوتاه بردارید.
 • تیم خود را همدست کنید.
مسلط باشید در صورتی که به نظر می رسد تسلیم شده اید.
از خشونت به اندازه استفاده کنید. رفتارهای خوب و بد را در نظر داشته باشید.
 • از قدرت بسیار تند استفاده نکنید.
 • رفتار منفعل تهاجمی را به سرعت متوقف کنید.
 • این رفتار را به شکلی نشان دهید که نمونه تواضع و قدرت شما باشد.

استراتژی جنگی زنجیره ای

از دوره ای از ترس و ترور استفاده کنید. هدف این کار ایجاد آشوب و کم کردن اعتماد به محیط است.
 • خنثی کردن حملات در نطفه
 • ایجاد آوردگاه ناپایدار
 • رندومی حمله کردن
 • گروههای کوچک کاری
 • ایجاد انگیزه و جنگ روانی
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *