خلاصه کتاب راز ثروت جو ویتالی

 

داشتن ثروت حق طبیعی هر انسانی است. هیچ انسانی بدون در اختیار داشتن پول نمی‌تواند به بالاترین رشد روحی و استعدادهای خود برسد. ثروت امکانات کافی را برای یک زندگی پر بار دراختیار بشر قرار می‌دهد. ما برای یک زندگی مفید می‌بایستی به سه جنبه یعنی جسم، ذهن و روح توجه کامل نماییم. رسیدگی به این سه جنبه بسیارمهم است ونمی شود مثلاً فقط به روح و یا به جسم توجه نمود. داشتن جسم سالم وشاداب نیازمند داشتن ثروت برای غذا، پوشاک، مسکن و…. است. مطالعه کتاب، دیدن آثار هنری ودوستان متفکرذهن را در شرایط مناسب قرار می دهدو بالاخره بالاترین سعادت روحی در انسان زمانی است که بهترین هدیه را می‌دهد. آنی‌ترین تجلی عشق در بخشش است و داشتن ثروت لازمه این تجربه است.

علمی بودن

جمع آوری ثروت مانند ریاضی و فیزیک و…. یک علم است وقوانین موجود در این علم سبب ثروت اندوزی می‌گردد. ثروتمندان کسانی هستندکه دانسته یا نادانسته از این علم بهره می‌برند. آنان کارها را به شیوه‌ای خاص انجام می‌دهند. طبق یک قانون طبیعی علل یکسان نتایج یکسان به بار می‌آورند. بنابراین هر زن و مردی که این قانون را رعایت کند قادر به جمع آوری ثروت و ثروتمند شدن است. ثروت هیچ ربطی به با هوش، محیط، سرمایه و …. نداردومشاهده می‌کنیم که بین ثروتمندان افرادی از طیف‌های مختلف و متفاوت وجود داردو علت آن فقط این است که ثروت اندوزی نتیجه انجام کارها به شیوه‌ای خاص است. ثروتمند شدن فرصتی نیست که در اختیار عده ای خاص قرار گرفته باشد.

 

زیرا ثروت جهان به قدری زیاد است که تمام افراد می‌توانند از آن استفاده کنندو ثروتمند شوند. منابع آشکار وناپیدا در زیر زمین موجب می‌شود هیچ محدودیتی در کسب ثروت وجود نداشته باشد.تمام آنچه که برروی زمین وجود دارد از یک ماده یا جوهره اصیل ساخته شده است. این جوهره اصیل در تمامی نقاط وفضای کائنات موجود می باشدو به شکل‌های گوناگون به وجود آورنده چیزهای متفاوتی است. این جوهره اصیل را یک انرژی خلاق زنده نگه داشته است و پیوسته در حال تولید قالب‌های های جدید است این جوهره اصیل وبی شکل هوشمند است، می‌اندیشد، زنده است و به حیات خود ادامه می‌دهد و کشش اصلی او ادامه به حیات بشر است. این جوهره اصیل قالب‌های کائنات را شکل داده است و در طلب تجلی کامل خود در این قالب‌ها است.

اندیشه

تنها نیرویی که می‌تواند از جوهره بی شکل ثروت خلق کند. این جوهره بی شکل خود از اندیشه به وجود آمده است و با اندیشیدن به یک فرم وقالب خاص، بلافاصله آن را به وجود می‌آورد، چنانچه به یک قالب خاص فکر کنید و آن قالب قالب در جوهره اندیشمند وجود داشته باشد منجر به خلق آن قالب می‌شود اما این آفرینش در مسیری خواهد بودکه از پیش تعیین شده است. چنانچه به خانه ای با خصوصیات خاص ویژه اندیشه کنید، این اندیشه بر جوهره بی شکل اثرمی گذارد، اما بلافاصله آن خانه شکل نمی‌گیرد. اما انرژی‌های خلاق به کار می افتند تا به سریع تر ساخته شدن آن کمک کنند. انسان مرکز اندیشه است وهرچیزی باید ابتدا در اندیشه خلق شودو سپس در خارج عینیت پیدا کند.

 

انسان تا کنون سعی کرده است با استفاده از نیروی جسمی ویدی قالب‌های جدیدرا خلق کندوهرگزفکر نکرده این‌ها را از طریق اندیشه خود خلق کند.همان‌طور که گفتیم تمام اشیاء از یک جوهره اصیل بی شکل ساخته شده است. انسان موجودی اندیشمند است ومی تواند اندیشه را خلق کند. اگر انسان اندیشه خود را تصور کند وبا القاء این اندیشه به جوهره بی شکل، ارتباط دهدمی تواند منشاءآفرینش باشد و به آنچه می‌اندیشد شکل دهد. انسان می‌تواند اشیاء را در اندیشه خود تصورکند و با القاء این اندیشه به جوهره بی شکل، آن اندیشه را بیافریند. انسان با انجام دادن کارها به شیوه‌ای خاص می‌تواند ثروتمند شودوبرای اینکه کاررا به شیوه‌ای خاص انجام دهد باید به شیوه‌ای خاص اندیشه کند. پس اولین قدم برای ثروتمند شدن این است که به شیوه‌ای خاص اندیشه کنید.
حتما بخوانید: خلاصه کتاب موفقیت نامحدود در ۲۰ روز 

 

به عنوان اولین گام این سه جمله را باور داشته باشید و با خود تکرار کنید:

-جوهره اندیشمندی وجود دارد که منشاء خلق همه اشیاء می باشد ودر حالت اصیل خود در سراسر کائنات پراکنده شده است و فضاهای میان اشیاء مختلف را پرکرده است.
-القاء تصویر هر اندیشه ای برجوهره می‌تواند آن اندیشه را در واقعیت خلق کند.
 -انسان می توانداشیاء را در اندیشه خود تصورکند و با القاء این اندیشه‌ها به جوهره بی شکل، آن اندیشه‌ها را بیافریند.

فرآیند ثروت اندوزی بایک ایمان راسخ و مطلق آغاز می‌شود.

کائنات می‌خواهد شما به خواسته‌های خود برسید. طبیعت دوست برنامه‌های شماست وهمه چیز طبیعتاً ازآن شماست. و ضرورت دارد که هدف شما با آن هدفی که درکل وجود دارد در هماهنگی کامل باشد. ثروتمند شدن برای این نیست که در جهت ارضای امیال جسمی خود پرسه گری کنید. چون این یک زندگی کامل و صحیح نیست. شما نمی‌توانید صرفاً به خاطر لذت‌های ذهنی، کسب علم، ارضاء جاه طلبی و یا شهرت ثروتمند شوید. فردی که صرفاً به خاطر لذت‌های عقلانی زندگی می‌کند، یک حیات نسبی دارد وهرگز با تمام وجود ارضاء نمی‌شود. برای خیر رساندن به دیگران، قربانی کردن خود برای بشریت تجربه لذت بشر دوستی و ازخود گذشتگی نیست.
 
لذت‌های معنوی بخشی از حیات هستند اما بهتر از دیگر لذت‌ها نیستند. به خاطر داشته باشید که نوع دوستی افراطی به اندازه، خود پسندی افراطی غیر قابل قبول است و هر دو اشتباه هستند و خواست خدا این نیست که خود را فدای دیگران کنید، بلکه می‌خواهد تلاش خود را برای کمک به خود و دیگران انجام دهید.ثروت این امکان را به شما می‌دهد که به دیگران کمک کنید و جوهره نیز به این کار تمایل دارد. خود را از اندیشه رقابتی خلاص کنید ودر حال آفرینش باشید. لازم نیست تقلب کنید و از دیگران سوء استفاده کنید و به دارائی‌های دیگران حسرت بخورید. ثروت حاصله از چهارچوب رقابتی رضایت بخش و دائمی نیست. کائنات مملو از ثروت‌های آشکارو پیداست که هرگز پایان نمی یابد وبرای هر نفر ثروت به فراوانی وجود دارد. 
 
در تجارت خود سعی کنید سر کسی را کلاه نگذارید. سعی کنید به هرکس بیش از چیزی که دریافت می‌کنید بپردازید. فراموش نکنید جوهره اندیشمند در همه جا و همه چیز وجود دارد وبا همه اشیاء ارتباط برقرار می‌کند.خداوند یا جوهره یکتا سعی می‌کند از طریق انسان تجلی پیدا کند وکارها را به تجلی برساند. خواست خداوند است که زیبائیها از طریق انسان تجلی یابد. شما در درخواست فراوانی ونعمت تالل و تردید نکنید، امیال خود را به زبان آورده و به خداوند عرضه کنید.

شکرگزاری

برای اینکه بتوانید با خداوند و جوهره یکتا به هماهنگی وحدت برسید یک راه وجود دارد و آن شکرگزاری است. تمام اشیاء توسط یک جوهره هوشمند خلق می شوند واین جوهره تمام خواسته‌های شما را برآورده می‌کند. شما با احساس عمیق و درونی از طریق شکرگزاری با جوهره ارتباط برقرار می‌کنید. علت بسیاری از فقیر ماندن انسان‌ها عدم شکرگزاری است. وقتی به منبع نزدیک می‌شوید ثروت بیشتری جذب می‌کنید و این شکرگزاری است که باعث نزدیک‌تر شدن شما به منبع می‌شود. وقتی اتفاق خوبی روی می‌دهد با شکرگزاری ذهن خود را برهوش کیهانی متمرکز کرده و اتفاقات خوب دیگری را به وجود می‌آورید. شکرگزاری یک قانون است و اگر این قانون را به خوبی اجرا کنید به نتایج دلخواه خودخواهید رسید. آن لحظه‌ای که اجازه می‌دهید ذهن شما برنارضایتی از شرایط کنونی متمرکز شود، فرآیند از دست دادن آغاز می‌شود.
 
وقتی به فقر، مسائل عمومی ناگوار و…. متمرکز می‌شوید ذهن شما این قالب‌ها را به خود می گیرد و این قالب ها را به جوهره هوشمند منتقل کرده و به شما بازمی‌گردد. به عبارت دیگر با تمرکز به بهترین ها، بهترین‌ها به سوی شما بازمی‌گردد. ذهن شکرگزار همواره به بهترین‌ها تمرکز می‌کند. این عادت را در خود به وجود بیاورید که در ازاء هر نعمتی هرچند کوچک شکرگزار باشیم و این شکرگزاری پیوسته و همیشگی باشد.

تفکر به شیوه‌ای خاص

برای خلق هر چیزی لازم است ابتدا تصویری واضح، روشن و کامل از آن را در ذهن خود داشته باشیم و سپس آن را به کائنات منتقل کنیم. عده ای به این دلیل به خواسته خود نمی‌رسند که تصویر ذهنی آن‌ها مبهم و نامفهوم است. وقتی می‌خواهید پیامی را به جوهره اصیل و باشعور برسانید، باید پیام روشن واضح باشد واز جملات منسجم استفاده کنید و حتماً خواسته خود را به‌ صورت کامل بدانید. همان‌طور که سکان‌دار کشتی لحظه‌ای از سکان و قطب‌نما چشم برنمی‌دارد، شما هم از خواسته و تصویر ذهنی خود چشم برندارید و بر آن متمرکز باشید، تصویرسازی صرف بی‌فایده است و بایستی در ورای هر تصویر یک هدف نهفته باشد ودر ورای هدف، ایمانی راسخ و استوار مبنی بر تحقق آن هدف وجود داشته باشد.
 
خواسته خود را طوری در ذهن بیاورید که گویی قبلاً تحقق یافته است وشمادر حال استفاده از آن هستید و همیشه به خاطر داشتن آن شکرگزار باشید.برای خواسته‌های خود دعا کنید اما لازم نیست هرروز خواسته خود را از خدا بطلبید. هنگام دعا جملات تو خالی نگوئید. ایمان آمیخته با عمل سبب تحقق رویاهایتان می‌شود. ایمان داشته باشید به آنچه طلب کرده‌اید رسیده اید و فضای اطراف و شرایط مالی خود را همان‌طور که می‌خواهید باشد تصور کنید و همواره در آن فضای خیالی زندگی کنید.

اراده

برای رسیدن به خواسته خود و کسب ثروت لازم نیست اراده خود را به زنان و مردان دیگر تحمیل کنید. استفاده از نیروی ذهن برای وادار کردن مردم به انجام کاری، خود به نوعی دزدی و سرقت است و شما حق ندارید اراده خود را به دیگران تحمیل کنید حتی اگر به نفع او باشد. از اراده خود فقط در جهت حفظ ذهن خود در مسیر صحیح استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که اشیاء با تفکر درباره متضادشان شکل نمی‌گیرد، از فکر کردن در مورد بیماری به سلامتی نمی‌رسید. اگر قصد دارید ثروتمند شوید فقر را بررسی نکنید. پزشکی به عنوان علم، بیماری‌ها را افزایش داده است و مذهب به عنوان علم بررسی گناه، گناهکاری را رواج می‌دهد.
 
فقر را نگاه نکنید، در مورد آن بررسی نکنید و درباره‌اش مطالعه نکنید و به حرف کسانی که درباره فقر، صحبت می‌کنند، گوش نکنید. این عمل استفاده از نیروی اراده‌تان است تا ذهن خود را از مبحث فقر دور نگه دارید. شما باید به ثروتمندان آن هم در سطح جهانی علاقه مند باشید.سعی کنید ماهیت زیبایی هر شیئی را درک کنید و در ورای ظاهر اتفاقات و اشیاء، حقایق را بنگرید. مطالب مربوط به روش‌های ثروتمند شدن را هر روز همراه خود داشته باشید و آن را مطالعه کنید و فقط خبرهای مثبت بخوانید.

راه ثروتمند شدن یعنی اقدام به شیوه‌ای خاص

اندیشه نیرویی است که نیروی خلاق شما را به انجام کاری وا می‌دارد. اما اگر فقط به این نیرو ” اندیشه ” تکیه کنید نتیجه ای نخواهد داشت بلکه لازم است اندیشه همراه با اقدام و انجام کاری باشد. اندیشه مانند معدن طلائی در زیر زمین است که به شما نشان داده می‌شود و صد البته که برای استفاده از این طلا و استخراج آن لازم است که اقدام به عملی بکنید. استفاده علمی از قدرت اندیشه یعنی اینکه، در ابتدا شما تصویری روشن، واضح و کامل از خواسته خود را در ذهن مجسم کنید و به آن شکل دهید، سپس بلافاصله شروع به اقدام کنید و این کار را با ایمان کامل انجام دهید. ایمان و هدفمندی شما تأثیر بسیار مثبت بر انجام خواسته‌تان خواهد داشت.
 
البته برای اینکه شما به خواسته‌تان برسید باید به شیوه‌ای خاص عمل کنید. اقدام شما هرچه هست باید در لحظه انجام شود. شما نباید ونمی توانید در گذشته اقدام کنید و همچنین نیز نمی‌توانید منتظر آینده باشید زیرا شما شرایط آینده را نمی‌دانید ونمی توانید پیش بینی کنید.اگر هم اکنون مشغول به تجارت نامناسبی هستیدودر محیط مناسبی کار نمی‌کنید، منتظر نباشید در آینده فرصتی به وجود بیاید تا شما تجارت و محل کار خود را تغییر دهید. شما از آینده خبر ندارید بنابراین امروز و هم اکنون وقت عمل است. با تمام قوای ذهنی خود، به اقدام و عمل کردن در زمان حال متمرکز شوید. در گوشه‌ای ساکت نشستن و منتظر این که تنها با ذهن خود به خواسته‌هایتان برسید، اشتباه است، باید همزمان با اندیشه اقدام عملی هم انجام دهید.

 

برای اقدام کردن حضور فیزیکی شما در محل ضروری است. در جائیکه قبلاً بوده‌اید نمی‌توانید اقدام کنید و نیز در جائیکه قصد دارید در آینده مستقر شویدهم نمی‌توانید کاری انجام دهید، شما فقط در جائیکه هم اکنون هستید می‌توانید اقدام کنید، منتظر نباشید محیط و شرایط اطراف شما تغییر کند شما می‌توانید با اقدام صحیح بر محیط اطراف تأثیر بگذارید و باعث تغییر آن شوید.به عنوان قدم اول به دنبال انجام دادن کاری جدید، عجیب، متفاوت و چشمگیر نباشید. اقدام درست شاید کاری باشد که از چندی قبل شروع کرده‌اید و شما فقط لازم است این کار را با شیوه‌ای خاص انجام دهید تا ثروتمند شوید. اگر کار تجاری که اکنون انجام می‌دهید در شرایط نامناسبی قرار دارد، دنبال شغل جدیدی نباشید، بلکه همان تجارت را به شیوه‌ای خاص انجام دهید.
 
در ذهن خود تصویری از تجارت مورد علاقه خود که بسیار موفق است، خلق کنید و ایمان داشته باشید به آن شرایط رؤیایی خواهید رسید، پس از هم اکنون اقدام کنید. وقتی تصویر ذهنی شما یک تجارت موفق است که به آن ایمان راسخ دارید، شعور کیهانی تمام شرایط لازم برای تحقق آن را آماده می‌کند. اگر کارمند و حقوق بگیر هستید و شرایط مناسبی ندارید و احساس می‌کنید باید تغییر مکان دهید، هرگز این اندیشه را به کائنات القاء نکید که شغل جدیدی به دست آورید، شما فقط به تصویر ذهنی از شرایط شغلی مورد نظرتان تمرکز کنید وایمان واعتقاد خود را تقویت کنید وبه کاری که مشغول انجام آن هستید توجهی خاص نموده وظیفه خود را به بهترین نحو انجام دهید و مطمئن باشید به شغل دلخواه خودخواهید رسید.
 

بار دیگر به این چند جمله خوب دقت کنیم:

-جوهره اندیشمندی وجود دارد که منشاء خلق همه اشیاء می‌باشد و در سراسر کائنات پراکنده است و به همه جا نفوذ می‌کند و تمام فضاهای خالی را پر کرده است
-در اندیشه خود به این جوهره تصویر ذهنی خود را القاء کنید آن اندیشه در واقعیت خلق خواهد شد
 -انسان قادر است اشیاء را در اندیشه خود تصور کند و با القاء این اندیشه‌ها به جوهره بی شکل، آن اندیشه را بیافریند.

اقدام مؤثر

هرجائیکه قرار دارید و هر کاری که می‌کنید آن را به بهترین شکل به انجام برسونید. افرادی که کار خود را به بهترین شکل به انجام می‌رسانند، موجب می‌شوند فرآیند رشد جهانی شتاب بیشتری پیدا کند و بالعکس این افراد رشد جهانی را به تعویق می‌اندازند. درهرشغلی که هستید آن را به بهترین شکل به انجام برسانید و نسبت به انجام امور جزئی و کوچک بی توجه نباشید. تمام کارهای مربوط به آن روز را در همان روز انجام دهید و بیش ازاندازه از خود کار نکشید مهم کمیت کار نیست بلکه کیفیت کار اهمیت دارد، برای اینکه اقدامات شما منجر به موفقیت شود، لازم است هنگام انجام هر کاری به تصویر ذهنی خود پایبند باشید و به آن ایمان داشته باشید و به‌ صورت هدفمند اقدام کنید.
 
با کمک خداوند یکتا تمامی نیروهای کائنات به پیروزی و موفقیت شما کمک خواهند کرد. وقتی با توکل به خدا و با تمام قوا اقدام به کاری می‌کنید، آن کار قطعاً به موفقیتی بزرگ تبدیل خواهد شد.در هنگام انجام کارها به تصاویر ذهنی پایبند باشید، در اوقات فراغت تصویر ذهنی خود را بال و پر دهید و مهم است که این تصاویر مثبت وامید بخش و انگیزه دهنده باشد و در ذهن شما ثبت شود. در اوقات فراغت تمام وقت خود را به این کار اختصاص دهید و در زمان و ساعت کاری این تصاویر را مرور کنید تا ایمان شما قوی تر شود. در اوقات فراغت آنقدر به تصاویر ذهنی خود متمرکز شوید تا این تصاویر در ذهن و ضمیر ناخود آگاهتان ثبت شود و هر وقت اراده کردید این تصاویر به سرعت در ذهن شما نقش بندد.

شروع یک تجارت مناسب

برای موفقیت در یک تجارت باید استعداد آن را داشت و البته داشتن استعداد در یک زمینه خاص تضمین کننده موفقیت در آن نخواهد بود. استعدادهای ذهنی گوناگون ابزاری هستند که شما می‌توانید برای ثروتمند شدن از آن‌ها استفاده کنید و البته هر فردی قابلیت موفقیت در هر تجارتی را دارد. زندگی یعنی اینکه کاری را که دوست داریم انجام دهیم و از آن لذت ببریم. هر انسانی می‌تواند کاری را که دوست دارد انجام دهد زیرا که تمایل داشتن نشانه وجود توانایی است. گرایش به نواختن موسیقی نیرویی است که توانایی نواختن موسیقی را نشان می‌دهد. تمایل به اختراع ابزار مکانیکی نشان دهنده یک استعداد مکانیکی است.
 
وجود میل شدید به انجام دادن کسب وکار نشان می‌دهد که نیروی عظیمی، در جهت انجام آن کار وجود دارد و فقط باید این نیرو را آموزش داد و به صورتی صحیح آن را به کار گرفت. اگر احساس می‌کنید شغل مناسبی ندارید برای عوض کردن شغل خود شتاب نکنید زیرا معمولاً بهترین راه تغییر شغل یا محیط کاری شروع به تغییر در همان موقعیت است.اما زمانی که برای یک تغییر سریع و ناگهانی فرصتی برایتان پیش آمد شک و تردید نکنید وقتی به این نتیجه رسیدید که تغییر لازم است بدون عجله و شتاب اقدام کنید. در چهارچوب خلاق عجله معنا ندارد و هیچ‌گاه کمبود فرصت به وجود نمی‌آید. وقتی ذهن رقابتی را کنار می‌گذارید متوجه می‌شوید که عجله بی معنا است.
 
در زمان شک و دودلی صبور باشیدوبه تصویر ذهنی خود نظر عمیق کنیدوهدفمندی وایمان خود را تقویت کنید. در مواقع تردید و دو دلی سپاس گذار باشید. اشتباهات معمولاً ناشی از ترس، اقدامات عجولانه و یا فراموش کردن انگیزه‌های واقعی است. به شیوه‌ای خاص رفتار کنید تا هر روز فرصت جدیدی به شما داده شود. وقتی در حال عجله کردن هستید لحظه‌ای درنگ کنید و توجه خود را به تصویر ذهنی و خواسته‌تان معطوف کنید و به خاطر به دست آوردن آن‌ها شاکر و سپاس گذار باشید چون باعث تقویت ایمان و هدف شما می‌شود.

تمایل داشتن نشانه وجود توانایی است

در همه موجودات زنده ضرورت مداومی مبنی بر رشد و بالندگی وجود دارد که به محض توقف این رشد و بالندگی به نابودی و مرگ می‌رسد. این قانون رشد توسط پیامبر این گونه بیان شده:

به هرکه دارد بیشتر داده می‌شود تا به فراوانی برسد و هر آن‌کس که ندارد، همان که دارد از او گرفته می‌شود.

شما مرکز رشد و بالندگی هستید این را باور کنید و این باور را به همه زنان و مردانی که با آن‌ها روبرو می‌شوید انتقال دهید. با هر کس معامله ای انجام می‌دهید، هر چند این معامله کوچک و جزئی باشد این اندیشه رشد را به آن معامله وارد کنید. وقتی در همه کارهای خود اندیشه رشد را القاء کنید مردم شما را انسانی در حال رشد خواهند دید. کارهای خود را با چنان اعتقادی انجام دهید که نشان دهنده شخصیت رشد یافته شما باشد. و درباره موفقیت خود اغراق نکنید و مغرور نشوید زیرا ایمان واقعی مغرورانه و متکبرانه نیست. انسان متکبر و مغرور از درون شکاک و ترسو است. و مراقب وسوسه‌های شرورانه کسب قدرت و کنترل دیگران باشید.
 
گرایش به حکومت و خود کامگی همواره مانند کابوسی بر جهان حاکم بوده است. تمامی مطالبی که در مورد ثروت اندوزی بیان کردیم در مورد همه افراد صرف نظر از این که چه شغلی داشته باشند صدق می‌کند.در هر شغلی که قرار داشته باشید: کارمند، پزشک و ….. می‌توانید در مسیر رشد دیگران قدم بردارید و آن‌ها را آگاه کنید. پزشکی که تصور ذهنی‌اش، او را یک شفادهنده بزرگ نشان می‌دهد وباتمام ایمان و هدفمندی قدم برمی دارد، به هدف خود خواهد رسید. جامعه به معلمینی نیاز دارد که بتواند انگیزه، هدف روبه رشد را با ایمان و هدفمندی به کودکان آموزش بدهد. اگر در جائی مشغول کار هستید که دستمزد پایین می‌گیرید و هیچ فرصتی را برای ثروتمند شدن را مشاهده نمی‌کنید، تصویر ذهنی خود را با وضوح کامل و جزئیات شکل دهید.
 
البته به یاد داشته باشید این کار را برای جلب توجه رئیس و یا کارفرمای خود انجام ندهید. مطمئن باشید انجام درست کارها، بهترین شرایط را برای رشد و ترقی شما فراهم خواهد ساخت. کارهای خود را با جدیت انجام دهید و طوری به هدف خود پایبند بمانید که کارفرما و اطرافیان شما را تحسین نمایند و مجذوب شما شوند. ایمان داشته باشید به زودی شرایط کاری شما تغییر خواهد کرد.هیچ محدودیت مکانی، شغلی و….. نمی‌تواند مانع رسیدن شما به هدف شود. شما وقتی اندیشیدن و اقدام را به شیوه‌ای خاص انجام می‌دهید به راحتی فرصت هائی را که برایتان به وجود می‌آید شناسائی می‌کنید.

جمع بندی مطالب

بسیاری از مردم قبول نمی‌کنند که ثروت اندوزی تابع قانونی خاص است. آن‌ها برای بهبود شرایط، تغییر دولت و نهادهای اجتماعی را واجب می‌دانند اما این امر اتفاق نخواهد افتاد زیرا اکثریت مردم به شیوه‌های خاص نمی‌اندیشند و عمل نمی‌کنند. اگر مردم بیاموزند به شیوه‌ای خاص اندیشه و اقدام کنند ثروتمند می‌شوند و هرگاه تعداد ثروتمندان زیاد شوند، دولت‌ها شرایط جدیدی را به وجود خواهند آورد و شرایط رشد دیگران ساده تر خواهد شد. بدانیم که سیستم رقابتی و سرمایه‌داری مانع ثروت اندوزی ما نیست بلکه شک و تردید ما علت آن است. منابع نامحدودند ونیازی به رقابت نیست. خلاقیت داشته باشید و نگران مشکلاتی که در آینده پیش خواهد آمد نباشید.
 
اگر به شیوه‌ای خاص اندیشه کنید خواهید دید که با نزدیک شدن به موانع آن‌ها ناپدید خواهند شد. مواظب سخنان خود باشید و هرگز از مسائل خود با لحنی ناامیدکننده صحبت نکنید. احتمال شکست را نپذیرید و از پیروزی و موفقیت حتمی خود سخن بگوئید.بسیاری از شکست‌ها ظاهری‌اند و در واقع به وجود می‌آیند تا پیروزی بزرگ بعدی را خلق کنند. به یاد داشته باشید:

 

” علت شکست این است که به اندازه کافی طلب نکرده‌اید. استقامت به خرج دهید و مطمئن باشید، فرصت‌هایی بیشتر از آنچه که در جستجوی آن هستید به شما روی خواهد آورد”

جوهره‌ای اندیشمند وجود دارد که منشاء خلق همه چیز در جهان است. ما می‌توانیم شکل هر چیز را که می‌خواهیم در ذهن تصور کرده و با القاء آن اندیشه به جوهره آن را خلق کرده و دریافت کنیم. شرط آن این است که اندیشه رقابتی نداشته باشیم بلکه خلاق باشیم. سپاسگزاری از نعمت‌های خداوندی موجب هماهنگی کامل انسان با جوهره می‌شود. با احساس سپاسگزاری انسان در وحدت کامل با هوش کیهانی قرار می‌گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *